Mobile menu

საიბილეო საღამო

საიუბილეო საღამო

2015 წლის 8 დეკემბერს  აჭარის  ქალ  ბიზნესმენთა ასოციაციის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით, ასოციაციის საპატიო წევრთან ნანული ყურშუბაძე-გვარიშვილთან მოეწყო საიუბილეო საღამო აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში.

Скачать бесплатно темы Joomla. Плагины Joomla на joomlaru.com _j18__