Mobile menu

საიუბილეო შეხვედრა

2015 წლის 15 იანვარს აჭარის ქალ  ბიზნესმენთა ასოციაციის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით, ასოციაციის საპატიო წევრთან პოეტ გულიკო გაბაიძესთან შედგა შეხვედრა.
ღონისძიება აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში გაიმართა.

Скачать бесплатно темы Joomla. Плагины Joomla на joomlaru.com _j18__